Allianz pojišťovna zaplatí škodu z povinného ručení i po 30. červnu za motoristy, kteří se ocitli v tzv. polopřevodu a ze zákona jim tak jejich automobil zanikl. Jestliže stále platí povinné ručení a se svým vozidlem i nadále jezdí, mohou s ním logicky způsobit škodu. Ochranný štít povinného ručení se jim proto Allianz rozhodla zachovat i nadále, aniž by je jakkoliv sankcionovala.

Šoféři vozidel, kteří na sebe auto ještě nezaregistrovali, ale jejichž původní majitelé už je odhlásili, by se v případě, že někomu způsobí škodu, neměli na koho obrátit. Díky patové situaci označované jako „polopřevod" se totiž stali majiteli dle zákona neexistujících automobilů. A neexistující auta by z takového pohledu nebylo možné ani pojistit.
„Obrátí-li se na nás majitel vozu, nacházejícího se v polopřevodu, který někoho poškodil či zranil, pak od něho ruce pryč nedáme," vysvětluje ředitel likvidace Allianz pojišťovny Tomáš Klofát. „O naše klienty, kteří řádně plní své smluvní povinnosti a platí pojistné, se postaráme," doplnil Klofát. Současně Allianz očekává, že její klienti svoji situaci v následujících dnech vyřeší a vozidlo na sebe buď přihlásí na úřadech, nebo pojišťovnu budou informovat o tom, že smlouvu ruší, protože automobil už neprovozují.

Zdroj: tisková zpráva Allianz

Opakuje se to každé jaro. S počátkem cyklistické sezony přibývá také krádeží jízdních kol. Jejich počet podle policejních statistik v posledních letech stoupá, v roce 2013 zaznamenala policie přes 9600 nahlášených krádeží. Reálný počet odcizených kol může být ale až třikrát větší – ne každý majitel oznámí, že mu bicykl ukradli. Proti krádeži je možné kolo pojistit jako součást pojištění domácnosti nebo formou samostatného pojištění. Může v tom být ale háček, kdy majitel ukradeného kola žádné odškodnění z pojistky nedostane. Na co si dát pozor?

Situace, která se poměrně často opakuje, vypadá následovně: Klient si sjednal pojištění domácnosti s vědomím, že bude mít pojištěné i kolo proti krádeži ve společných prostorách k tomu určených (v „kolárně"). Jízdní kolo bylo odcizeno a pojišťovna odmítá vyplatit odškodnění. Kde se stala chyba?

„Klient nebyl do detailu seznámen s podmínkami pojištění. Velmi často totiž platí, že kolo je pojištěné pouze, pokud je uskladněno přímo v pojištěném bytě či domku nebo v prostorách obvyklých, ke kterým má přístup jen pojištěný," říká Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust.

Pozor na znění pojistných podmínek

Pokud chtěl mít klient pojištěné kolo ve společných prostorách (například v kolárně) nebo na jiném místě obvyklém (třeba zaparkované před obchodem), je nutné speciálně kolo připojistit a také řádně zabezpečit. Podle Dušana Šídla je však také třeba si s pojišťovnou ujasnit terminologii. Další případ z praxe ukazuje, kdy pojistka majiteli ukradeného kola nepomůže.

„Klient jedné pojišťovny působící na českém trhu měl ve smlouvě uvedeno, že se pojištění domácnosti vztahuje i na kolárnu v bytovém domě. Došlo však k nedorozumění, co je myšleno názvem kolárna. Klient se domníval, že jde o společný prostor všech obyvatel domu, kde se ukládají kola. Podle pojišťovny se však jednalo o takzvané jiné prostory definované v pojistných podmínkách jako: ‚uzamykatelná místnost nebo soubor místností, které jsou určené k jiným účelům než k bydlení a zároveň se nejedná o prostory sloužící k podnikání a které jsou užívány výlučně pojištěným'. Pojišťovna tehdy odmítla škodu zaplatit," říká Dušan Šídlo s tím, že pojišťovna argumentovala skutečností, že se nejednalo o prostor užívaný výlučně pojištěným.

Havarijní pojištění pro kolo

Široké možnosti pojištění jízdního kola v rámci pojištění domácnosti nabízí například ČSOB Pojišťovna, Česká pojišťovna či Česká podnikatelská pojišťovna. I u těchto pojišťoven je však nutné si dát pozor na limity, do kterých pojišťovna plní. Kromě pojištění domácnosti je pochopitelně možné pojistit kolo i samostatně. To dokáže Česká pojišťovna a Evropská pojišťovna. Pojištění u Evropské pojišťovny má jednoznačně největší rozsah, neboť se vztahuje i na vandalismus a poškození nebo zničení nehodou („havarijní pojištění pro kolo").

Zdroj: tisková zpráva společnosti Broker Trust

Více než 40 % všech dopravních nehod s následkem poškození vozu se podle Allianz stane při parkování, ať už během vjíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z něj, případně k nim dojde během jiných drobných manévrů s automobilem. K naprosté většině těchto havárií pak dochází při couvání a častěji než kdo jiný je způsobují řidiči starší 65 let. Vyplývá to ze studie Allianz centra pro technologie, které ve spolupráci se společností Continental provedlo detailní analýzu 3500 nehod.

Podle expertů Allianz z výzkumného ústavu v Ismaningu u Mnichova dochází v osmi případech z deseti (84 %) k „ťukanci“ na parkovišti během vyjíždění z parkovacího místa, při vjezdu mají řidiči obdobné problémy jen málokdy. „Množství podobných nehod způsobuje nedostatečné věnování se jízdě, řidiči často během jízdy a parkování místo sledování okolí vykonávají různé činnosti, například telefonují, upravují svůj zevnějšek, něco hledají v taškách…,“ uvádí Tomáš Klofát, ředitel úseku likvidace pojistných událostí Allianz pojišťovny, která jen za loňský rok eviduje přes 2300 pojistných událostí z parkování.

Zdá se, že rozptýlenou pozornost mají při parkování zejména senioři – statisticky vzato způsobí podle studie o třetinu vyšší počet těchto nehod než řidiči ve věku 25 až 64 let, což odpovídá i zjištěním české pobočky Allianz. Podle statistik Allianz SE pak téměř polovina pojistných událostí vzniklých při parkování zahrnuje havárii se stojícím vozem, a v jednom z pěti případů dva automobily, které do sebe navzájem narazí při couvání.

„Četnost výskytu nehod při parkování nebo manévrování s vozem se během posledních
10 let zvýšila o více než 30 %. Z pojistných událostí, které evidujeme v rámci povinného ručení, stojí tyto nehody za 44 % havárií, během nichž dojde k poškození vozu,“ uvedl Rüdiger Hackhausen, ředitel likvidace Allianz SE. Přestože při pouhých 4 % těchto nehod dojde k újmě na zdraví, výsledky studie jsou i v tomto ohledu varovné. Zranění to bývají závažná – ze dvou třetin se totiž týkají chodců-seniorů, obzvlášť ohroženou skupinou jsou ale také cyklisté, které může řidič při vyjíždění z parkoviště snadno přehlédnout.

Ne vždy se z parkovacího místa podaří odjet

Za nehodami při parkování však nemusí stát pouze nepozornost řidičů, ačkoli je jedním z důležitých faktorů. Ke vzrůstajícímu nebezpečí v jinak poklidných parkovacích zónách totiž podle studie přispívá i rostoucí velikost aut a zevrubná proměna jejich designu, jež může snižovat bezpečnost při jízdě.

Odborníci upozorňují, že za několik posledních desetiletí se auta značně zvětšila – na rozdíl od parkovacích míst, která zůstávají v mnoha zemích standardizovaná na stejný rozměr jako před lety. Není náhoda, že SUV a dodávky se stávají účastníky o 30 % většího počtu nehod než menší vozy. Problém ale může představovat i nevhodný design – takový, jež dnes často znemožňuje pohodlný výhled z vozu zejména v jeho zadní části a po stranách. A paradoxně rovněž parkovací systémy, jež mají řidiče zvukovým signálem upozornit na případnou překážku, můžou někdy spíše způsobit potíže než řidičům pomoci. Ti totiž často nejsou dobře obeznámeni s tím, jak velký prostor jejich systém monitoruje, a tak havárii způsobí v domnění, že se nemají čeho obávat.

Jak ale s úsměvem připomíná Libor Beran, metodik likvidace škod z autopojištění, na vyjíždění z parkoviště někdy ani nedojde… Minimálně ve třech případech z posledních několika let totiž klientka Allianz pojišťovny zaparkovala vozidlo, avšak zapomněla kam,
a pak je nahlásila jako odcizené. „Bylo to buď na ulici kolem bydliště, kdy objížděla několik bloků, než zaparkovala, nebo na několikaposchoďovém parkovišti v obchodním centru. Auto se pak zcela nepoškozené našlo po několika měsících buď náhodou, když slezl sníh po zimě, nebo někomu překáželo při úklidu, nebo bylo někomu podivné, proč tam tak dlouho stojí. Rekordmanem byl vůz, který se našel po dvou letech – i s nákupem,“ uvádí.

Zdroj: tisková zpráva Allianz

Pojišťovny musí klientům vyplácet více peněz za škody na zdraví než v minulosti. Změna souvisí s aplikací nového občanského zákoníku. V některých případech jde i o trojnásobek původní částky. Zároveň se výrazně rozšířil okruh osob, které mají na tento druh odškodnění nárok. Škody na zdraví přitom tvoří nemalou část plnění pojišťoven u pojištění vozidel.

Pojišťovny nemajetkovou újmu stanoví podle nového občanského zákoníku a zásad slušnosti. „Výše nemajetkové újmy se už nepaušalizuje, ale je řešena případ od případu. Rozhoduje například věk pozůstalých a poškozených, doložení síly citového pouta a podobně,“ uvedl tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Dle vyjádření Kooperativa pojišťovny představuje nejfrekventovanější nárok bolestné. Pokud jde o konkrétní zranění, pak nejčastější příčinou dopravních nehod je nedodržení bezpečnostní vzdálenosti a s tím související zranění v oblasti krční páteře a hlavy. „Například podvrtnutí a natažení krční páteře bylo dříve odškodňováno základní částkou 2 400 Kč, dnes stejná diagnóza generuje odškodnění zhruba 7 500 Kč. Pohmoždění krční páteře pak vzrostlo z 3 000 Kč na zhruba 8 800 Kč,“ uvedl mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa. Nárůst plnění lze očekávat i v případě ztížení společenského uplatnění. „V současné době však evidujeme pouze minimum nahlášených případů vzhledem ke skutečnosti, že necelých deset měsíců účinnosti občanského zákoníku prozatím nepředstavuje dostatečnou dlouhou dobu pro stabilizaci zdravotního stavu u většiny zranění,“ dodal Káňa.

Podle předsedkyně sdružení Pomoc poškozeným Lucie Píšové by výše odškodnění měla plně vyvažovat utrpení, které poškozený nebo jeho rodina podstoupili. Například u bolestného určuje výši bodovým ohodnocením lékař. Jeden bod znamená 250 korun, úhrada je tedy zhruba dvojnásobná oproti minulosti. Například zlomenina paže s posunem vyjde na 20 000 korun. Další kapitolou je například ztížení společenského uplatnění. „Hodnotí se, jak konkrétně trvalé následky zasahují do devíti sfér života poškozeného. Limitem je částka cca 10 milionů, která výjimečně může být navýšena až na dvojnásobek,“ uvedla Píšová.

Náhradu mohou získat i příbuzní zemřelého nebo těžce zraněného. Podle Píšové není žádná metodika, jak ji určit, závisí jen na argumentačních schopnostech. „Platí, že čím bližší vztah je k zemřelému, tím vyšší odškodnění. Dítě zemřelého dostane více než švagr zemřelého z opačného konce České republiky,“ uvedla Píšová. Odborníci radí, aby se lidé v případě nešťastné události obrátili raději na právníka „Je dobré vědět, na jakou náhradu má poškozený nárok. Ke každému případu se dle nové právní úpravy již přistupuje individuálně. Důsledkem toho bude výrazný nárůst vyčíslených nároků na odškodnění,“ upozorňuje David Holý ze společnosti ePojisteni.cz, které nabízí všem svým klientům bezplatnou právní pomoc.

Podle statistik pojišťoven tvoří škody na zdraví z dopravních nehod nyní 10 až 15 procent vybraného pojistného. Postižení mají například nárok na ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti i při přiznání invalidity. Pojišťovny mají hradit i veškeré vynaložené výdaje související s léčbou po nezaviněné nehodě. Vždy je třeba účtenka o uhrazení.

Pojišťovny, které klientům rozeslaly dodatek ke smlouvě, v němž je informovaly o změnách v životním pojištění, ho budou možná muset poslat znovu. A požádat klienty, aby dodatek v případě souhlasu písemně potvrdili.

ZDROJ: ihned.cz

 

Vyžaduje to ČNB, která tvrdí, že postup některých pojišťoven odporuje zásadám odborné péče a může vést ke sporům. Česká asociace i pojišťovny hájí svůj postup, jak budou pokračovat dál, ale neuvedly.


Tyto změny jsou součástí novely zákona o dani z příjmu a platí od ledna příštího roku. Díky přechodným ustanovením na ně mají pojišťovny čas do konce března příštího roku. Do té doby se musejí klienti pojišťoven, kteří uzavřeli životní pojištění, rozhodnout, zda budou chtít od ledna příštího roku dál využívat daňové zvýhodnění, které může činit až 12 tisíc korun ročně, nebo budou preferovat předčasné výběry peněz z pojistky.

V prvém případě mohou ušetřit na daních až zmíněných dvanáct tisíc. Ze smlouvy ovšem nemohou předčasně vybírat peníze až do 60 let a musejí spořit alespoň pět let. Stejná pravidla platí u životních pojistek, na které zaměstnancům přispívá až 30 tisíci korunami ročně firma. Kdo chce z pojistky od Nového roku předčasně vybírat peníze, nebude již mít nárok na daňové odpočty.

Pojišťovny řešily situaci různým způsobem, většina z nich klienty v souvislosti se změnou legislativy písemně informovala, že budou pojistky automaticky upraveny, aby vyhovovaly novele a nikdo nepřišel o daňové výhody. Na dopis měli reagovat pouze ti, kteří s touto změnou nesouhlasí. ČNB ovšem tento postup odmítá.

Ke smlouvě se musí klient vyjádřit, upozorňuje ČNB

"Novela zákona o daních z příjmu dopadá jak na pojistné smlouvy životního pojištění uzavřené podle zákona o pojistné smlouvě, tak i na ty, které se řídí aktuální právní úpravou, obsaženou v občanském zákoníku. Oba právní předpisy výslovně stanoví požadavek obligatorní písemné formy pojistné smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě navíc za součást pojistné smlouvy výslovně označuje i pojistné podmínky, které bez souhlasu pojistníka rovněž není možné měnit," uvedla v odpovědi pro HN Kateřina Bartůšková z odboru komunikace ČNB.

Centrální banka považuje za nutné, aby v případě, že pojistná smlouva nebo pojistné podmínky upravují možnost mimořádných výběrů finančních prostředků v průběhu pojištění, se změnou souhlasily obě smluvní strany. Pokud pojišťovna navrhne změnu pojistné smlouvy, případně pojistných podmínek, je třeba, aby klient sám projevil svůj souhlas, a to obdobně jako při uzavírání pojistné smlouvy. Nečinnost pojistníka ČNB za souhlas nepovažuje.

Podle názoru centrální banky tak není možné považovat za souhlas se změnou pojistné smlouvy ani podpis dodatku k pojistné smlouvě, který nebyl pojistníkem odeslán zpět pojišťovně, ale má ho jen jako potvrzení. To je postup, který zvolila při komunikaci s klienty část pojišťoven.

Co vzít v úvahu u životní pojistky

Posuďte, zda chcete dál využívat u životního pojištění daňové výhody nebo předčasně vybírat peníze. Sleva na dani činí až 12 tisíc korun ročně, peníze z pojistky lze ale vybrat až v 60 letech, když ji platíte pět let. Jinak je od roku 2015 třeba slevu na dani zpětně uhradit za 10 let. Do konce roku je možný předčasný výběr i odečet z daní. Při předčasném výběru nemáte nárok na odpočet z daní. Je třeba zvážit, co je pro klienta výhodnější. Obvykle stačí uzavřít dodatek smlouvy, pokud vás někdo nutí k uzavření nové smlouvy, ptejte se proč.

Vzhledem k tomu, že stále není jasné jak postupovat dle novely daňového zákona platné od 1.1.2015, přinášíme příklady z praxe a informace jak se v novele orientovat.


Proč a jak se mění zákon o daních ve vztahu k IŽP?


Smyslem daňových výhod životního pojištění je motivovat občany k tvorbě vlastních úspor na stáří. Možnost předčasných výběrů prostředků v průběhu trvání pojištění jde však proti tomuto záměru. Proto je od 1. 1. 2015 možné využít daňové výhody pouze u smluv, které neumožňují tyto výběry (tzv. částečné odkupy).

Cílem je zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková IŽP" jako cesta, jak zaměstnancům vyplatit část peněz a vyhnout se povinným odvodům, končí.


Příklad z praxe:

Pan Vzorek má uzavřené soukromé investiční životní pojištění již několik let a využívá daňové výhody.

Pan Vzorek obdržel koncem loňského roku od pojišťovny dopis, který ho informoval o změnách v daňovém zákoně. Získal informace o alternativách, které může využít. Jednak si může ponechat starou PS, která dále umožňuje mimořádné výběry. V takovém případě však přijde o daňové výhody. Pan Vzorek se může ale rozhodnout, že bude využívat daňových výhod, pak nemůže provádět částečné odkupy. Bylo mu doporučeno, aby se vyjádřil písemně v tzv. dodatku ke smlouvě, a to bez ohledu na to, jakou variantu investičního životního pojištění (PRO nebo BEZ daní) si vybere.

Pokud chce pan Vzorek nadále daňové výhody využívat, je potřeba, aby splnil několik podmínek. První tři podmínky platí již dnes, čtvrtá je nová:

  • Pojištění je pro případ smrti a dožití (nebo dožití)
  • Pojistník je shodný s pojištěným
  • Smlouva je nejméně na 5 let a nejméně do věku 60 let
  • NOVĚ: Smlouva nesmí umožňovat předčasné čerpání naspořených prostředků nebo nesmí dojít ke zrušení smlouvy. Pan Vzorek ví, že naspořené prostředky vybírat nesmí a rušit pojistnou smlouvu nebude.

Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění bude panu Vzorkovi pojišťovnou zasláno.

Pan Vzorek v budoucnu může přejít do varianty s částečnými odkupy BEZ daňových výhod. Další změnu (zpět PRO daňové výhody)již většina pojišťoven neumožní.

Co se ale stane, když se pan Vzorek dostane do finanční tísně např. v roce 2030 a potřebuje provést výběr nebo dokonce pojistnou smlouvu IŽP zrušit?

Pan Vzorek musí částečný odkup i případnou zrušenou smlouvu s výplatou odbytného dodanit a to takto:

  • dodaní své pojistné, o které si od 1. 1. 2015 snížil daňový základ (§ 10 zákona), nejvýše za posledních 10 let, tedy zpětně do roku 2020. Pokud pan Vzorek provedl částečný odkup nebo zrušení smlouvy před rokem 2030 vždy by dodanil pouze 10 let zpětně, nejdéle však do 1.1.2015 a k tomu by dále dodanil celé daňově uplatňované období před rokem 2015.


Příklad: Pan Vzorek uzavřel PS v roce 2005, pojistná smlouva byla sjednána do roku 2035. V roce 2029 se pan Vzorek rozhodne PS zrušit s výplatou odbytného. Protože po celou dobu uplatňoval daňový odpočet, musí dodanit jednak 10 let zpětně tj. do r. 2019 a k tomu ještě období od r.2005 (počátek PS) do r. 2015, kdy přichází v platnost Novela daňového zákona.

Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění nebude panu Vzorkovi v tomto případě zasláno.
Panu Vzorkovi přispívá na jeho investiční životní pojištění také zaměstnavatel. Co všechno musí pan Vzorek ještě udělat?

A) Pan Vzorek chce využít příspěvků od zaměstnavatele

Je třeba, aby pan Vzorek svému zaměstnavateli doložil co nejdříve po 1.1.2015 nejpozději však do 31.3.2015, že došlo k úpravě PS (dle dopisu, který obdržel z pojišťovny). Tak bude zachována daňová uznatelnost.


B) Pan Vzorek nechce nadále využívat daňové zvýhodnění

Nejenže pan Vzorek informuje svoji pojišťovnu, ale zároveň o tomto svém rozhodnutí bezodkladně informuje svého zaměstnavatele. Příspěvky zaměstnavatele budou v takovém případě od ledna 2015 považovány za příjem ze závislé činnosti se všemi z toho plynoucími důsledky.


Jaké sankce plynou panu Vzorkovi za porušení podmínek, když mu přispívá zaměstnavatel?

Pan Vzorek musí částečný odkup i případnou zrušenou smlouvu s výplatou odbytného dodanit a to takto:

  • příspěvky zaměstnavatele od 1. 1. 2015 jako příjem ze závislé činnosti (§ 6 zákona), nejvýše za posledních 10 let
  • své pojistné, o které si předtím snížil daňový základ (§ 10 zákona), nejvýše za posledních 10 let


Co změna znamená pro smlouvy uzavřené od roku 2015?

Nově se každý zájemce o pojištění musí před sjednáním pojištění rozhodnout, zda chce daňové výhody nebo částečné odkupy. Svoji volbu klient uvede jako součást pojistné smlouvy nebo v dodatku PS.

Na základě Novely zákona o dani z příjmu je třeba, aby v Záznamů z jednání - Informace pro klienta bylo přesně specifikováno jakou variantu si klient zvolil. Velmi důležitý je také záznam o tom, že klient byl se všemi změnami v zákoně seznámen.

Doporučte majitelům, jednatelům, členům představenstva pojištění statutárních orgánů společností. Poskytněte svým stávajícím i potenciálním klientům aktuální informace na toto téma a zajistěte si prostor pro nabídku dalšího pojištění!

S účinností od 1. 7. 2014 dochází ke změně v pracovním postavení u manažerů společností a členů statutárních orgánů. Pro tyto osoby je zásadní význam v tom, že již nebudou klasickými zaměstnanci společnosti, chráněnými zákoníkem práce. Nebudou již v režimu zákonného pojištění.


Bude-li člen orgánu obchodní korporace vykonávat svoji činnost jen na základě smlouvy o výkonu funkce pak pro něj neplatí:

  • zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání (odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání);
  • pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli;

Je ryze česká společnost, která od roku 2009 intenzivně působí na Českém trhu ve dvou významných oborech. Vše se prolíná a my věříme, že život financí a vzdělávání se tomuto principu nevymyká. Neustálý rozvoj a hledání řešení nás baví. Na poli financí u nás najdete expertní tým s dlouholetou zkušeností. V oblasti vzdělávání najdete netradiční přístupy, které jsou v souladu s moderními metodami neurovědy.

Kontaktujte nás

Pollet s.r.o.
Lobezská 65, Plzeň

Tel: 420 731 868 864

Email: info zavinac polletsro.cz

Lenka Polletová

Ředitelka společnosti

731 868 864
Ředitelka společnosti

Václav John sen.

Specialista na firemní klientelu

731 868 864
Specialista na firemní klientelu

Václav John Jun.

EXPERT

731 868 864
EXPERT

Manažer kvality

Manažer kvality

731 868 864
Manažer kvality

Miroslav Pollet

Správce nemovitostí

731 868 864
Správce nemovitostí

Patrik Patera

Reality

731 868 864
Reality

Monika Polletová

Designer

731 868 864
Designer

Roman Kořínek

Specialista na pojištění

731 868 864
Specialista na pojištění

Zuzana Macanová

Marketing

731 868 864
Marketing